Zarząd - Komitet Grodzki w Tarnowie

Zarząd

Komitet Grodzki w Tarnowie

 
Ryszard Pagacz - Sekretarz

Ryszard Pagacz

Przewodniczący Zarządu Komitetu Grodzkiego PiS w Tarnowie

 
Kazimierz Żurowski - Członek Zarządu

Kazimierz Żurowski

Członek Zarządu

Krzysztof Gac - Członek Zarządu

Krzysztof Gac

Członek Zarządu , Skarbnik

Janusz Gładysz - Członek Zarządu

Janusz Gładysz

Członek Zarządu , Skarbnik

Magdalena-Szwajkos - Członek Zarządu

Magdalena Szwajkos

Członek Zarządu