Nasi radni

Nasi radni

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Tarnowa

Ryszard Pagacz - Przewodniczący Klubu Radnych

Ryszard Pagacz

Przewodniczący Rady Miasta

Jolanta Żurowska

Jolanta Żurowska

Barbara Koprowska

Barbara Koprowska

Stanisław Klimek

Stanisław Klimek

Roman Korczak

Roman Korczak

Anna Krakowska

Anna Krakowska

Piotr Sak

Piotr Sak

Adam Sajdak

Adam Sajdak

Jacek Łabno

Jacek Łabno

Tadeusz Gancarz

Tadeusz Gancarz

Piotr Wójcik

Piotr Wójcik

Antoni Zięba

Antoni Zięba

Józef Gancarz

Józef Gancarz

Kazimierz Żurowski

Kazimierz Żurowski

foto

foto